پرینت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

آموزگاری را پایان رسانده است و برای آموزش به گروهی از دانش آموزان یا دانشجویان دریک نهاد آموزشی پژوهشی، و پرورشی گماشته شده است. درفرهنگ آکسفورد، آموزگار به آنکس گفته شده است که "تدریس می‌کند به ویژه تدریس در مدرسه ".

 

شناختار کارترز از آموزگار

کارترز، درفرهنگ آموزش و پرورش چندین شناختار ازآموزگار آورده است:

۱. برای آموزش توانایی‌های دانش آموزان، بنمایه‌ها را فراهم می‌کند.

۲. برای آموزش زمینه را آماده می‌سازد.

۳. شیوه آموزش را به شاگردان نشان می‌دهد.